top of page
Kennismaken met groente en brood Crumps

Vergoedingen

Dieetadvisering wordt vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Het basispakket valt onder het eigen risico (€385 in 2023). in 2023 wordt in totaal 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. In de praktijk betekent dit dat de basisverzekering 1 intakeconsult en 3 vervolgconsulten dekt. Het aantal aanvullende consulten dat binnen de vergoeding valt is afhankelijk van het type verzekering dat u heeft afgesloten. Deze informatie kunt u navragen bij u zorgverzekeraar.  

* Voor patiënten die behandeld worden vanuit de ketenzorg en voor kinderen <18 jaar geldt geen eigen risico. Voor patiënten met een gemeentepakket geldt ook geen eigen risico.

* Patiënten met Diabetes en CVRM-patiënten (Cardio Vasculair RisicoManagement), van huisartsen aangesloten bij HADOKS krijgen de kosten voor dieetadvisering vergoed. Hier geldt geen eigen risico.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen hecht ik veel waarde aan het verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Zodat ik van de juiste medische achtergrond kan voorzien.

Bent u verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen.

Anders wordt de gereserveerde tijd van uw behandeling afgehaald.

bottom of page